Oferta archiwalna

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Oferta archiwalna

4 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


specjalista Jaworzno, pracownik biurowy Jaworzno

 • Regulacja stanu prawnego gruntów pomiędzy firmą, a innymi
  podmiotami, koordynowanie procesu zbywania i nabywania nieruchomości
  gruntowych,
 • Prowadzenie spraw w kontekście tytułów prawnych do nieruchomości oraz
  planowanego Obszaru Ograniczonego Użytkowania,
 • Prowadzenie spraw, związanych z podatkami: od nieruchomości, rolnym oraz innych opłat, związanych z nieruchomościami,
 • Przygotowywanie
  projektów umów: dzierżawy, najmu oraz użyczenia zawartymi zgodnie z
  zapotrzebowaniem komórek organizacyjnych oraz Zespołu,
 • Przygotowywanie informacji i dokumentacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości na potrzeby komórek organizacyjnych,
 • Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności (gruntowe, przesyłu) na rzecz innych podmiotów.


Wymagania

Wykształcenie wyższe lub średnie. Preferowane wyższe o profilu: gospodarka nieruchomościami, techniczne (np. geodezja, budownictwo) prawo, podatki, finanse i rachunkowość, zarządzanie.
Przy wykształceniu wyższym 3 lata pracy, w tym 2 lata na stanowisku samodzielnym,
Przy wykształceniu średnim doświadczenie zawodowe 5 lat pracy, w tym 2 lata na stanowisku samodzielnym,
Pożądana znajomość przepisów prawnych z zakresu gospodarowania i obrotu nieruchomościami, podatków oraz opłat lokalnych, związanych z nieruchomościami oraz ustawy prawo lotnicze, umiejętność przygotowywania i przeprowadzania procedury najmu i dzierżawy nieruchomości, ustanawiania służebności gruntowej i podziału nieruchomości, wyceny nieruchomości,
Ukończenie szkoleń lub kursów specjalistycznych z obszaru regulacji stanów prawnych gruntów, podatków od nieruchomości, gospodarowania i obrotu nieruchomościami.
Pożądane umiejętności prowadzenia analiz w zakresie stanów prawnych gruntów, przygotowywania raportów, sprawozdań, prezentacji dla zadań w obszarze regulacji stanów prawnych gruntów i zarządzania nieruchomościami,
Mile widziana znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego w stopniu właściwym dla charakteru pracy.


Oferujemy

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Szeroki zakres świadczeń pozapłacowych,
Przyjazną atmosferę pracy


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.02.26, wyświetleń: 669

nr ogłoszenia: 1715